BRULLVIDRES CRISTALLERIES

Empresa familiar nascuda al 2008 com a resultat d’una llarga experiència professional i dedicada a la manipulació, instal·lació i decoració de vidre i alumini.
En el nostre taller, situat al C/ Pere Joan, 44 de Palamós, poden consultar els nostres catàlegs o visitar la nostra exposició dels diferents vidres, mampares de bany, vidres decoratius o aluminis.
Poden també demanar pressupost per a reparacions o noves instal·lacions.